VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Hoạt động Dự án
Kế hoạch truyền thông và Tầm nhìn

Thông tin và tầm nhìn trở thành một phần không thể thiếu của các hợp phần trong dự án n. Những hoạt động này nhằm đến công chúng quốc tế (tầm nhìn của dự án) cũng như các cộng đồng hưởng của dự án. Một chiến lược truyền thông phù hợp với các bên liên quan khác nhau sẽ được xác định, theo sổ tay hướng dẫn về Thông tin và Tầm nhìn cho các hành động ngoài Liên minh châu Âu. http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.

 

Phái đoàn UE tại Việt Nam sẽ được tham gia vào các nhiệm vụ / hoạt động địa phương một cách có hệ thống.

 

 

A.    CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG TỔNG QUÁT : MỤC TIÊU

 

Liên minh châu Âu sẽ đóng góp, thông qua AIF, để đầu tư cụ thể và các hợp phần hỗ trợ kỹ thuật trong "Nghiên cứu khoa học cho sự phát triển bền vững các biện pháp để bảo vệ vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, Tiền Giang và Cà Mau" tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu rõ hơn về cơ chế chi phối đối với quá trình xói lở / bồi lắng ở Hạ du bằng sông Mekong (LMD) và khu vực ven biển miền Trung để cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho ba tỉnh có liên quan để xác định công trình (bao gồm phục hồi của các đai rừng) và các biện pháp phi công trình để thực hiện trong khuôn khổ của một chương trình đầu tư tương lai. Tại mỗi  khu vực nghiên cứu bao gồm thu thập số liệu, nghiên cứu thực nghiệm / tính toán / mô hình hóa và mô phỏng (sóng, dòng ven biển, vận chuyển bùn cát ...) và xác định các biện pháp bảo vệ bờ biển.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR) ( "Cơ quan thực hiện") sẽ thực hiện các hành động ở hạ lưu đồng bằng sông Mekong.

 

1.      Mục tiêu truyền thông chung

 

Các mục tiêu truyền thông tổng thể có hai loại:

 

Mục tiêu trực tiếp liên quan đến dự án

 

-          Nâng cao nhận thức về những thách thức và các vấn đề quan trọng để giải quyết trong phạm vi dự án này với các đối tác và các đối tượng hưởng lợi từ dự án

-          Thông báo cho các cơ quan chức năng về tính công khai và các kết quả cuối cùng của dự án

-          Giao tiếp với các cơ quan chức năng và cộng đồng các nhà tài trợ về các khuyến nghị cuối cùng của dự án về đề xuất để giải quyết các vấn đề xói lở ven biển trong khu vực

 

Các mục tiêu về thể chế

 

-          Đảm bảo rằng cộng đồng thụ hưởng từ dự án nhận thức về vai trò của các đối tác và của EU trong các hoạt động của dự án

-          Nâng cao nhận thức trong cộng đồng Việt Nam và ở châu Âu về vai trò của AFD và của EU trong việc cung cấp viện trợ trong bối cảnh cụ thể của biến đổi khí hậu

-                      Nâng cao nhận thức về phương pháp mà EU và AFD làm việc cùng nhau để hỗ trợ Việt Nam trong việc chống lại các tác động của biến đổi khí hậu. Tất cả các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện được công bố công khai trên thực tế nghiên cứu đã nhận được sự tài trợ của Liên minh châu Âu.

 

2.      Nhóm đối tượng

 

Ở Việt Nam

 

-          Các cơ quan, tổ chức tại địa phương và quốc gia tham gia vào việc quyết định và thực hiện về chính sách Việt Nam về việc làm thế nào để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

-          Các cộng đồng các nhà tài trợ (bao gồm cả Phái đoàn EU) cho dự án trong lĩnh vực này và /hoặc trong khu vực này

-          Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) làm việc tại Việt Nam về vấn đề này

-                      Cộng đồng các nhà nghiên cứu (các chuyên gia quốc gia và quốc tế), người làm việc về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu (xói lở bờ biển, phòng chống lụt bão, vận chuyển bùn cát ...) ở Việt Nam hoặc ở lưu vực sông Mekong.

 

Bên trong EU

 

-          Các cộng đồng nghiên cứu quốc tế - những người làm việc về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu (xói lở bờ biển, phòng chống lụt bão, vận chuyển bùn cát ...).

 

 

B.     CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TRUYỀN THÔNG

 

Việc phổ biến kêt quả nghiên cứu sẽ đạt được thông qua các phương pháp sau:

 

Báo chí

-          Một thông cáo báo chí sẽ được phát hành khi kết quả cuối cùng của nghiên cứu được công bố. Nó cần kết hợp lá cờ EU, đề cập đến kinh phí được cung cấp bởi EU và đề cập đến số tiền tài trợ của EU bằng đồng euro và đồng nội tệ

 

 

Các sự kiện công cộng, đi thăm và hội thảo:

- Tổ chức hai cuộc hội thảo quốc gia:

• Hội thảo khởi động của nghiên cứu dự án sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh

•  Báo cáo cuối cùng (và kết quả đầu ra) của nghiên cứu dự án sẽ được trình bày trong một Hội thảo quốc gia tập hợp các chuyên gia từ Bộ KHCN (MOST), Bộ NN & PTNT (MARD), Bộ TN & MT (MoNRE) và các nhà nghiên cứu khoa học trước khi được phê duyệt của chính quyền địa phương Tiền Giang và Cà Mau.

 

Phái đoàn EU sẽ được mời đến mỗi sự kiện được tổ chức xung quanh dự án.

 

- Trình bày tại về Hội nghị lần thứ 6 Quốc tế về Cửa sông và bờ biển ở Caen (Pháp) năm 2018, do Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quốc tế về Xói lở và bồi lắng (IRTCES) Bắc Kinh và Hiệp hội quốc tế về Kỹ thuật Thủy văn - Môi trường và Nghiên cứu (IAHR), tổ chức phi chính phủ  chuyên nghiệp quốc tế tổ chức

 

 

Truyền thông hỗ trợ trong suốt thời gian của dự án:

 

-          Bano kết hợp với cờ EU sẽ được làm nền cho Bano cho các sự kiện đặc biệt như lễ nhậm chức, hội nghị, hội thảo.

 

-          Trong thời gian hội thảo cờ EU và logo của EU sẽ được kết hợp trong các bài thuyết trình PowerPoint.

 

-          Xuất bản phẩm trong tạp chí khoa học ISC - Trích dẫn Khoa học quốc tế

-          Các báo cáo nghiên cứu sẽ được chia sẻ với Phái đoàn EU, Các tổ chức phát triển quốc tế và Các đối tác tổ chức quản lý và nghiên cứu Việt Nam (Bộ TN & MT, Bộ KHCN, Bộ NN & PTNT, các tỉnh) và Ủy ban sông Mê Kông.

 

Mạng Internet Mạng xã hội:

 

-          Một trang cụ thể trên trang web của SIWRR sẽ được tạo ra cho dự án: Trang này cần được thiết lập với sự hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn EU hoặc các quan chức có trách nhiệm trong Văn phòng Hỗ trợ Hợp tác Châu Âu - người có thể đảm bảo sự gắn kết, và cung cấp các liên kết đến các trang web của Ủy ban liên quan.

Liên kết sẽ được thực hiện cho trang web của Phái đoàn EU tại địa phương và Văn phòng Hợp tác hỗ trợ Châu Âu như sau: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

 

-          Các báo cáo trung gian và Cuối cùng sẽ được công bố trên trang web của ba tỉnh (Quảng Nam, Tiền Giang, Cà Mau) và hai viện nghiên cứu của Việt Nam (VIASM, SIWRR).

 

-          Hình ảnh của hội thảo sẽ được đăng trên trang Facebook của AFD và Website cảu AFD. Các hình ảnh sẽ được kèm theo văn bản giải thích nội dung của dự án và sẽ kết hợp các lá cờ EU, sẽ đề cập đến kinh phí được cung cấp bởi EU và số tiền tài trợ của EU bằng đồng euro và đồng nội tệ. Các sản phẩm nghe nhìn (ảnh và video) có thể được phát triển với trách nhiệm của cơ quan thực hiện. Một phóng sự ảnh có thể cuối cùng được sản xuất về quy trình trình xói lở của các khu vực ven biển.

 

-          Một lưu ý của dự án trình bày các nội dung và các giai đoạn của nghiên cứu sẽ được công bố trên Website của AFD. Các hoạt động tài trợ thông qua đóng góp của EU sẽ được trình bày trên trang web của AFD Việt Nam và AFD bản đồ của của dự án trực tuyến (carte.afd.fr).

 

 

C.    NGUỒN LỰC

 

3.      Nguồn nhân lực

 

SIWRR sẽ huy động lực nội bộ để phát triển và duy trì trang web.

AFD tại Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động truyền thông và hỗ trợ các sự kiện chính thức. Và họ sẽ đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn Liên minh châu Âu về Truyền thông và Tầm nhìn. Các bộ phận truyền thông tại trụ sở AFD sẽ hỗ trợ AFD Việt Nam để thực hiện các hoạt động này, khi cần thiết.

 

 

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.